Sympozjum „Łączą nas nie tylko porty”

Kiedy: 19-20 czerwca 2016
Gdzie: Szczecin
Stan: Zakończone

Opis:

Sympozjum pt. „Łącza nas nie tylko porty” jest wspólną inicjatywą Morskiego Koła Naukowego z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Koła Naukowego Logistyki i Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie. Celem spotkania jest zacieśnianie więzi pomiędzy kołami naukowymi, a jednocześnie stworzenie idealnej okazji do poszerzanie wiedzy.

Plan sympozjum i przyjazdu delegacji z gdańskiego koła naukowego, składa się z dwóch dni, przeplatanych edukacją i zabawą. Pierwszydzień składa się z wycieczki do szczecińskiego portu i zapoznanie się z obiektem. Dzień pierwszy zakończony będzie wspólnym udziałem w święcie studenckim, jakim są juwenalia. W tym roku odbywający się event na Łasztoni pozwoli zaprezentować charakter przemian terenów portowych. Drugi dzień zawiera punkt kulminacyjny sympozjum tzn. wspólne prezentacje na temat portów w Gdańsku oraz Szczecinie, dyskusje oraz wymianę informacji na temat regionalnej branży.

19-20.05.2016-3