Sea Point 2012

Sympozjum Sea Point 2012, które miało miejsce 8-9 listopada było podzielone na 3 panele tematyczne. Pierwszy i drugi panel, które odbyły się pierwszego dnia, związane były z tematem „Współczesne rozwiązania w transporcie pasażerskim oraz transporcie ładunków”.

Transport jest jednym z najważniejszych ogniw funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, w związku z tym, chcemy zwrócić uwagę na to zagadnienie i poruszyć dyskusję odnośnie tego aspektu. W trzecim panelu – „Znaczenie infrastruktury w rozwoju systemów transportowych” omawiano m.in. tematy programu budowy dróg i autostrad w wybranych rejonach Polski oraz wybranych inwestycji wspierających publiczny transport zbiorowy w Szczecinie. Złożoność systemów transportowych, wynikająca z dużej liczby elementów i wzajemnych połączeń, sprawia, że temat ten na pozór nie jest taki prosty. Pragnąc przybliżyć jego zagadnienia podczas sesji tematycznych mamy na celu szerzenie wiedzy logistycznej wśród studentów, ich rozwój poprzez zdobywaną wiedzę.Referaty były prezentowane przez przedstawicieli Kół Naukowych, m.in. Koło Naukowe Logistyki „TILOG” z Politechniki Krakowskiej, Europejskie Koło Logistyczne „FENIKS” z Politechniki Śląskiej, Studenckie Koło Naukowe Logistyki i Innowacji LOGIN z Uniwersytetu Łódzkiego. Po każdym z nich prowadzona była burzliwa dyskusja, podczas której występowała wymiana zdań na temat poprzedniego referatu a także ogólnych spostrzeżeń na temat logistyki.Atrakcją podczas Sympozjum była wycieczka do Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdni Sztuki przy ul. Niemierzyńskiej w Szczecinie, gdzie można było podziwiać historyczne autobusy, tramwaje, unikatowe prototypy pojazdów, wiekowe jednoślady oraz inne perełki polskiej motoryzacji.Zarówno poziom merytoryczny jak i organizacja Sympozjum osiągnęły dostatecznie wysoki poziom, jednak obiektywny wynik całokształtu konferencji odda ankieta przeprowadzona pośród członków kół naukowych, biorących udział w Sympozjum.

Wszystkie pochwały i komentarze zebrane po VI edycji Sea Point’a motywują członków Koła Naukowego Logistyki i Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie do kontynuowania tradycji jaką jest organizacja jednej z najsłynniejszych konferencji w Polsce – zatem zapraszamy na VII już edycję Sympozjum Transportowo – Logistycznego Sea Point 2013.

Krzycz Sea Point!

Z pozdrowieniami
Członkowie Koła Naukowego Logistyki i Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie.