Sea Point 2013

Jak co roku w dniach 7- 8 listopada już po raz VII odbyło się ogólnopolskie Sympozjum transportowo-logistyczne, SeaPoint, organizowane przez Koło Naukowe Logistyki i Transportu działające przy Akademii Morskiej w Szczecinie.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji był „Transport XXI wieku”, który został podzielony na dwa odrębne panele. „Transport ładunków niebezpiecznych, wartościowych i specjalnych” oraz „Aspekty ekologiczne w transporcie i logistyce”. Pierwszego dnia tuż po godzinie 10, zaraz po pełnym emocji przemówieniu Dziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu dr hab. inż. Zofii Jóźwiak i wręczeniu przez nią nagród za organizację tejże konferencji, zabił dzwon oznaczający oficjalne rozpoczęcie Sympozjum.

Przedstawiciele kół naukowych wygłosili wiele interesujących referatów m.in. „Logistyce odpadów niebezpiecznych w placówkach medycznych” (Bartłomiej Kierzek ze Studenckiego Koła Naukowego Logistyki i Innowacji Login Uniwersytetu Łódzkiego) , oraz o „Współczesnych rozwiązaniach transportu wartości pieniężnych” (Anna Wanat, Małgorzata Malec i Piotr Becela ze Studenckiego Koła Naukowego AELOGIC Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu).Drugiego dnia po pełnej wrażeń imprezie integracyjnej zebrano się ponownie po godzinie 10, by wysłuchać kolejnych referatów. Przedstawiono, m.in. tematy o „Zarządzaniu mobilnością jako proekologicznym sposobem wpływania na podstawy komunikacji mieszkańców miast” (Marcin Grądzik i Rafał Partyka z Koła Naukowego Studentów Logistyki Akademii Obrony Narodowej w Warszawie) i o „Opakowaniach stosowanych do przewozu materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym” (A Skaba i Krystyna Stefańska Koło Naukowe Logistyka Politechniki Poznańskiej).

W ciągu dwóch dni oprócz licznych prezentacji studenckich odbyły się również prezentacje przedstawicieli przedsiębiorstw związanych z branżą TSL oraz pracowników Akademii Morskiej. Swoimi doświadczeniami i wiedzą podzielili się m.in. Wiceprezes zarządu firmy Open Nexus – Zygmunt Kopacz, oraz przedstawiciele kadry Akademii Morskiej w Szczecinie w odrębnych tematach – Dr Stanisław Iwan oraz opiekun Koła Naukowego Logistyki i Transportu – mgr inż. Krystian Pietrzak. Wśród studentów z kół naukowych i przedsiębiorców z całej Polski na obradach nie zabrakło również przedstawicieli kadry naukowo-dydaktycznej w tym Prorektora ds. Nauczania – dr inż. II of. mech. okr. Piotra Treichela, Prodziekana ds. Studiów Stacjonarnych WI-ET – dr inż. Tomasza Dudka, dr Stanisława Iwana, dr inż. Agnieszki Deji, dr inż. Małgorzaty Szyszko, dr inż. Beaty Drzewienieckiej, mgr inż. Marty Barańskiej oraz mgr inż. Violetty Jendryczki.

Krzycz Sea Point!

Z pozdrowieniami
Członkowie Koła Naukowego Logistyki i Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie.