Sea Point 2014

W dniach 6 – 7 listopada 2014r. w budynku Akademii Morskiej przy ul. Szczerbcowej odbyła się VIII konferencja branży TSL pod nazwą  „Sea Point 2014”.

Organizatorem konferencji było Koło Naukowe Logistyki i Transportu działające przy Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu na Akademii Morskiej w Szczecinie, działąjące pod nadzorem Pana mgr inż. Krystiana Pietrzaka. Uczestnikami spotkania byli studenci uczelni wyższych z całego kraju, przedsiębiorcy branżowi, oraz władze szczecińskiej uczelni. Naszą uczelnie reprezentował Mariusz Poneta ze swoją frapującą prezentacją pod tytułem „Organizacja transportu publicznego w aglomeracjach”, która wywołała żarliwą dyskusję.

Tematem przewodnim tegorocznego sympozjum „Sea Point” były „Wyzwania TSL”. Sympozjum podzielone było na 2 dni. Pierwszy dzień o godzinie 10:00 rozpoczęła oficjalnie Dziekan Akademii Morskiej Pani dr hab. inż. Zofia Jóźwiak, prof. nadzw. AM. Następnie głos zabrali przedstawiciele firmy partnerskiej Fresh Logistics oraz Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Panel I pod nazwą „WYZWANIA INTEGRACJI PASAŻERSKICH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W OBSZARACH AGLOMERACYJNYCH” rozpoczęli Panowie J. Aleksandrowicz i K. Chwastek z Politechniki Krakowskiej z referatem pod tytułem  „Zintegrowany system transportu zbiorowego w aglomeracji krakowskiej”.   W międzyczasie wyłoniony został laureat konkursu na największą ilość kubków z konferencji organizowanych przez Akademię Morską. Nagrodzony został Paweł Wykurz z Politechniki Krakowskiej, który wygrał konkurs  z ilością trzech kubków.

Po wygłoszonych później referatach nastąpiła, krótka przerwa przed kolejną częścią sympozjum.  Panel II pod hasłem  „WYZWANIA PRZEWOZU ŁADUNKÓW W ASPEKCIE ŚRODOWISKOWYM” rozpoczął się wystąpieniem Pana M. Malewicza z absorbującym referatem „Zarządzanie flotą – przegląd programów, możliwości, ryzyka” oraz zakończył optymistycznym podsumowaniem I dnia Sympozjum Sea Point 2014, po którym uczestnicy zostali zaproszeni na obiad. Dzień pierwszy został uwieńczony imprezą integracyjną „Fluo Party”, która odbyła się w lokalu „Pod Masztami”. Nie zabrakło na niej również Pani Dziekan, która wykazała niezwykle ciepły stosunek do swoich oraz przyjezdnych studentów oraz zupełny brak lekceważenia z racji rangi jak i autorytetu.

Dzień drugi rozpoczął się o godzinie 11:00 od wspólnego śniadania i wycieczki objazdowej po Porcie szczecińskim. Wycieczkę przerwał jedynie obiad, po którym studenci udali się na statek Akademii Morskiej Nawigator XXI.

Konferencja Sea Point 2014 spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród pracowników uczelni jak i zaproszonych gości. Członkowie koła po raz kolejny zaprezentowali  swój wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Duże zaangażowanie i tygodnie poświęcone przygotowaniu konferencji okazały się być w pełni satysfakcjoujące. Mam nadzieję, że kolejne lata przyniosą równie miłe wspomnienia a poziom organizacji zostanie podtrzymany. Pozostaje nam jedynie skrzętnie czekać na Sea Point 2015.

Krzycz Sea Point!

Z pozdrowieniami
Członkowie Koła Naukowego Logistyki i Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie.